Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

fokuszslider energiaauditor SpeakEnglish800px

Fókuszban az üzlet!

Hangzatos önfényezés helyett, a közel tíz év tapasztalatával felvértezve egy olyan konstrukciót állítottunk össze, amely a megbízót állítja a fókuszba, mert nekünk ÖN a fontos!

Bővebben

Épületenergetikai képzések

Vizsgára felkészítő 40+5 órás és a 20+5 órás képzésünkre szeretettel várjuk a jelentkezőket és érdeklődőket!

Bővebben

Kedves Érdeklődőink!

 

Októberben induló szaknyelvi nyelvvizsgára felkészítő képzéseinkre a jelentkezéseket szeretettel várjuk!

A BGE nyelvvizsga központ 2020. januári időszaktól kezdődően üzleti kétnyelvű vizsgarendszerükben angol és német nyelvből nem szerveznek vizsgát, helyette az alábbi vizsgatípust ajánlja, amelyet ugyanúgy elfogadnak a diploma feltételeként a Felsőoktatási Intézmények.

A BGE egynyelvű gazdasági kommunikáció nyelvvizsgáról és a vizsgaközpontról röviden

A BGE gazdasági kommunikáció nyelvvizsga a Budapesti Gazdasági Egyetem akkreditált, államilag elismert, szakmai nyelvvizsgája választható egynyelvű vagy kétnyelvű .

Nyelvvizsga: évente háromszor: január, május, augusztus-szeptember.
Vizsganyelvek: angol, német
Felépítés: Írásbeli, mely 2 részből áll, szóbeli, mely 3 részből áll. Auditív.
Hangsúlyos készség: Szaknyelvi szókincs
Vizsgahely: Budapesti Gazdasági Egyetem, Szolnoki Főiskola
Web: http://www.nyelvvizsgak.hu/

A Business Focus szervezésében meghirdetett kurzus legfontosabb adatai

Felkészítés témakörei

 1. Gazdaság
  • A gazdaság szereplői
  • Gazdasági folyamatok és rendszerek
 2. Globalizáció
  • A globalizáció folyamatai és hatása
  • Interkulturális különbségek az üzleti életben
 3. Környezetvédelem
  • A gazdasági tevékenység hatása a környezetre
  • Társadalmi felelősségvállalás (CSR)
 4. Vállalkozás
  • A vállalkozások működése
  • A vállalkozásokat befolyásoló tényezők
 5. Információs technológia a gazdasági életben
  • E-kereskedelem
  • Digitális üzleti kommunikáció
 6. Marketing
  • Piac, kereslet, kínálat, piackutatás
  • Marketingkommunikáció
 7. Szolgáltatások
  • Ügyfélkapcsolatok és vevőelégedettség
  • CRM/ügyfélmenedzsment
 8. Üzleti rendezvények
  • Kiállítások, vásárok, konferenciák
  • Rendezvényszervezés
 9. Üzleti utazás
  • Üzleti kapcsolatépítés, tárgyalások
  • Üzleti utak szervezése
 10. A munka világa
  • Álláskeresés, HR, munkahelyi kommunikáció
  • Üzleti kultúra és etika

Feladattípusok

Írásbeli:

 • Olvasott szöveg értése
 •  Két szakmai szöveg írása  (pl.: Idegen nyelven kapott szakmai információk alapján a vizsgázó két idegen nyelvû szöveget készít: (1) feljegyzést, emlékeztetõt, blogbejegyzést, valamint (2) levelet, e-mailt, tájékoztató anyagot ír. Az elsõ szöveg 70-80 szó, a második szöveg 80-100 szó terjedelmû.)

Beszédértés:

 • Hallott szöveg értése

Szóbeli:

 • Szakmai jellegű szabad beszélgetés
 • Gráf leírás ismertetése
 • Szituációs társalgás reália segítségével

A 2023. augusztusi nyelvvizsgára felkészítő képzés adatai

Intenzitás: heti 4 óra (1x4), 45 perc / tanóra

Szint: középfok

Kurzus időtartama: 40 óra / 10 hét

Következő képzésünk indul: 2024 Tavasza

Meghirdetett időpontok: angol, német nyelv esetén: kedd 17.30-20.45

Csoportlétszám: minimum 5.

Tanfolyam díja: bruttó 75.000.- (mentes az adó alól , 2020.09.01.-es ÁFA törvény miatt)

Tankönyv: Önköltséges (Akadémiai Kiadó – Loch Ágnes, Barta Éva: Gazdasági szóbeli feladatok, Akadémiai Kiadó – Barta Éva, Loch Ágnes: Gazdasági írásbeli feladatok, Akadémiai Kiadó – Barta Éva: Gazdasági hallás utáni szövegértés),

Csoportba sorolás: Minden esetben írásbeli szintfelmérés előzi meg, melyet ügyfélszolgálati irodánkban tud kitölteni (1116 Budapest, Fehérvári út 235. VIII. 26.). A szintfelmérő 25 perc alatt megírható, vagy online is kitölthető jelentkezés után.

Számonkérés a tanfolyam folyamán: folyamatos otthoni házi feladatok, valamint a tanfolyam végén modulzáró vizsga, mely írásbeli és szóbeli részből áll.

A tanfolyam végén megszerezhető: Tanúsítvány a képzés sikeres elvégzéséről, melynek feltétele a modulzáró vizsgán elért legalább 60-60%-os eredmény, valamint a hiányzás nem haladhatja meg a 20%-ot (8 tanóra).

 

Jelentkezés a 2024.augusztusi nyelvvizsgára felkészítő kurzusra

A BME gazdasági nyelvvizsgáról és a vizsgaközpontról röviden

BME gazdasági nyelvvizsga  akkreditált, államilag elismert, egynyelvű nyelvvizsga rendszer. A BME  vizsga írásbeli és szóbeli része (csak A vagy csak B típusú) külön is letehető.  Tehát az A és B típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló C típusú vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól .” (71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 

Választható nyelvek: angol, német, francia

Vizsgaidőszakok:  évente háromszor: január, május, november.

Nyelvvizsgaközpont címe: 1111 Budapest, Egry J. u. 1. BME E. ép. 9. em. 6.
Tel.: 1/463-3132; 1/463-3194
Web: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/

 

A Business Focus szervezésében meghirdetett kurzus legfontosabb adatai

 

Felkészítés témakörei

 1. Munkaerőpiac
 2. Bank
 3. Környezetvédelem
 4. Gazdaságpolitika (adózás)
 5. Vállalkozási formák
 6. Tőzsde
 7. Nemzetközi kereskedelmi-és gazdasági szervezetek
 8. Marketing
 9. Pénzügy
 10. Vállalatvezetés és irányítás
 11. Európai Únió
 12. Gazdasági aktualitások (Magyarország)
 13. Gazdasági aktualitások az adott ország szemszögéből
 14. Kereskedelem
 15. E-Business 

Feladattípusok

Írásbeli (Íráskészség, Olvasott szöveg értése és Közvetítés résznél nyomtatott általános szótár használható)

 • Íráskészség mérése: Vizuális stimulusokból önálló szövegalkotás, Hivatalos levélre válasz
 • Olvasott szöveg értése: Tételmondatok szövegbe illesztése
 • Közvetítés mérése: Magyar kérdésekre magyar válasz
 • Nyelvismeret mérése: Transzformáció, Szöveg önálló kiegészítése, Szöveg kiegészítése menüből

Szóbeli

 • Beszédkészség mérése: Személyes szakmai jellegű beszélgetés, Szakmai témakifejtés meghatározott témakörök alapján, Problémamegoldó szituáció
 • Hallott szöveg értése: Jegyzetkészítés, Igaz-hamis választásos feladat

 

A 2022. augusztusi nyelvvizsgára felkészítő kurzus adatai

Intenzitás: heti 4 óra (1x4), 45 perc / tanóra

Szint: középfok

Kurzus időtartama: 40 óra / 10 hét

Következő képzésünk indul:

csoportlétszám függő

(min. csoport létszám esetén)

Csoportlétszám: minimum 5

Tanfolyam díja: bruttó 75.000.- (mentes az adó alól , 2020.09.01.-es ÁFA törvény miatt)

Tankönyv: Önköltséges (BME: Angol középfokú gazdasági gyakorlókönyv megoldásokkal, Csernókné Jezerniczky Éva: Társalgás, szituációk, grafikonelemzés és hallás utáni szövegértés - Üzleti angol),

Csoportba sorolás: Minden esetben írásbeli szintfelmérés előzi meg, melyet ügyfélszolgálati irodánkban tud kitölteni (1114 Budapest, Bartók Béla út 19. II.em. 16). A szintfelmérő 25 perc alatt megírható, vagy online is kitölthető jelentkezés után.

Jelenlegi helyzetre tekintettel a szintfelmérés csak online történik!

Számonkérés a tanfolyam folyamán: folyamatos otthoni házi feladatok, valamint a tanfolyam végén modulzáró vizsga, mely írásbeli és szóbeli részből áll.

A tanfolyam végén megszerezhető: Tanúsítvány a képzés sikeres elvégzéséről, melynek feltétele a modulzáró vizsgán elért legalább 60-60%-os eredmény, valamint a hiányzás nem haladhatja meg a 20%-ot (8 tanóra).

 

Jelentkezés a képzésre

Engedély szám angol nyelv esetén: E-000284/2014/C003

Engedély szám német nyelv esetén: E-000284/2014/C004

 

Az Oeconom közgazdasági nyelvvizsgáról és a vizsgaközpontról röviden

Az OECONOM Nyelvvizsga a Budapesti Corvinus Egyetem (Közgáz) akkreditált, államilag elismert, kétnyelvű szakmai nyelvvizsgája. Nyelvvizsga évente háromszor van: január, május,  augusztus. Nyelvvizsgára való jelentkezés: a Budapesti Corvinus Egyetem Szaknyelvi Vizsgaközpontjában, kitöltött jelentkezési lap és a vizsgadíj befizetését igazoló csekk ellenében vagy online a vizsgaközpont honlapjáról!

Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.  V.em. (a Mátyás és Czuczor utca között)
Tel.: 061 482 7268 vagy 061 482 7269
Web: www.uni-corvinus.hu 

 

A Business Focus szervezésében meghirdetett kurzus legfontosabb adatai

 

Felkészítés témakörei

 1. Európai integráció
 2. Globalizáció
 3. Piac és gazdaság
 4. Munkaerőpiac
 5. Adózási rendszerek
 6. Környezetvédelem
 7. Vállalkozási formák
 8. Bankrendszerek
 9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok
 10. Nemzetközi kereskedelem
 11. Marketing
 12. Telekommunikáció, Internet
 13. A magyar gazdaság aktuális problémái
 14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái
 15. Társadalom és gazdaság

Feladattípusok

Írásbeli:

 • Íráskészség:írott szöveg létrehozása célnyelven, 3 irányítási szempont alapján 160 +/- 10 szóban
 • Nyelvismeret: Feleletválasztós, Hiányzó szó/elöljáró, Szó-, vagy igei alak képzése mondatban, Lyukas szöveg (menüből), Mondatátalakítás
 • Olvasott szövegértés: Igaz-hamis, Rövid válasz adása, Megkezdett mondat befejezése, Rokonértelmű szó v. definíció alapján szó keresése

Szóbeli:

 • Hallás utáni szövegértés: Igaz-hamis, Rövid válasz adása, Hiányzó rövid információ beírása, Hiányzó szavak beírása
 • Szóbeli vizsga: Magyar nyelvű szöveg ismertetése célnyelven, Idegen nyelvű szöveg értelmezése célnyelven, Idegen nyelvű szöveghez kapcsolódó szakmai téma kifejtése kérdések alapján, Szakmai problémamegoldó társalgás

 

A 2022. augusztusi nyelvvizsgára felkészítő képzés adatai

Intenzitás: heti 4 óra (1x4), 45 perc / tanóra

Szint: középfok

Kurzus időtartama: 40 óra / 10 hét

Következő képzésünk indul: 

csoportlétszám függő

(péntek) 

(min. csoportlétszám esetén)

Meghirdetett időpontok:

angol nyelv esetén: péntek 17.30-20.45

Csoportlétszám: minimum 5.

Tanfolyam díja: bruttó 75.000.- (mentes az adó alól)

Tankönyv: igény esetén biztosítjuk a tankönyveket és a CD-t a tanfolyam idejére, 10.000.- kauciós díj ellenében, mely összeg az átvett tankönyvek, CD visszaadása után visszafizetésre kerül. Így nem jelent plusz költséget a tanfolyam díján felül.

Csoportba sorolás: Minden esetben írásbeli szintfelmérés előzi meg, melyet ügyfélszolgálati irodánkban tud kitölteni (1067 Budapest,Teréz krt. 9.). A szintfelmérő 25 perc alatt megírható.

Számonkérés a tanfolyam folyamán: folyamatos otthoni házi feladatok, valamint a tanfolyam végén modulzáró vizsga, mely írásbeli és szóbeli részből áll.

A tanfolyam végén megszerezhető: Tanúsítvány a képzés sikeres elvégzéséről, melynek feltétele a modulzáró vizsgán elért legalább 60-60%-os eredmény, valamint a hiányzás nem haladhatja meg a 20%-ot (8 tanóra).

 

Jelentkezés a 2022. augusztusi nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamra