Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

A képzés célja

A 176/2008.(IV.30.) Korm.rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét.

E szerint:

Kötelező az energia tanúsítvány kiadása az épületek használatba vételéhez 2009. január 01-től, illetve minden adás-vétel, vagy egy évnél hosszabb bérbeadás esetén 2012. január 01. után. Energia tanúsítást csak azok végezhetnek, akik szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek, s a jogosultsági vizsgát letették.

Intézményünk, kellő referenciával, erre a jogosultsági vizsgára készíti fel a jelentkezőket, 45+5 órában (elméleti és gyakorlati felkészítés), illetve 25+5 órában (csak gyakorlati felkészítés).

A képzés elvégzése nincs végzettséghez kötve, sikeres elvégzéséről Tanúsítvány kerül kiállításra, mely nem jogosít fel épületenergetikai tanúsítói tevékenység elvégzésére.

Ahhoz, hogy valaki épületenergetikai tanúsítói tevékenységet láthasson el, a Mérnőki Kamaránál kell jogosultsági vizsgát tennie. A hivatalos kamarai vizsgát nem Intézményünk intézi a résztvevők részére, az a tanfolyamtól teljesen elkülönül. Mindenki egyénileg dönti el, hogy szeretne-e részt venni a Mérnőki Kamaránál a jogosultsági vizsgán vagy csak ismeretei bővítésére végezte el a tanfolyamot.

Mit tanulhat

 • Az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatályai
 • A belső környezet kritériumai
 • Az épületek, épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszerei
 • Az épületgépészeti rendszerek azonosítása, energiatudatos korszerűsítése, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számításai, az épület energetikai rendszeréből származó nyereségáramok számításai, üzemeltetési tanácsok
 • Az épület energetikai minősége, tanúsítási rendszere
 • A meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása
 • Az épületekre vonatkozóan a légcsere-szám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása
 • Az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai
 • A tanúsítás dokumentálása

A képzés során megismerheti

 • Hőfokhíd, fűtési határhőmérséklet
 • Sugárzási hőnyereségek
 • Gyakorlati tanúsítás számítással
 • Gyakorlati tanúsítás winwatt módszerrel
 • Épületfizikai számpéldák (hőátbocsátási tényező, hőszigetelés)
 • Épületenergetikai számpéldák (fajlagos fűtési energiaigény, melegvízellátás primer energiaigénye)
 • Épületgépészeti számpéldák (légtechnikai rendszer energiaigénye, társasházi lakások energiaigénye különböző hőellátási módok esetén)
 • Gazdaságossági kérdések számpéldái (fajlagos hőveszteségtényező, illetve fűtőanyag felhasználás változása energiatakarékos beavatkozások következtében)

A kamarai vizsgán való résztvétel feltételei (jogosultsági vizsga)

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgára jelentkezőknek (Kamarai vizsga) meg kell felelni a 266/2013 (VII. 11.) kormány rendelet 10 §.-a szerinti szakmai gyakorlati követelményeknek és a 3. sz. mellékletben felsorolt képesítési követelményeknek, melyek a következők:

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről (Hatályos: 2014.09.05 - )

10. §(1) A szakirányú felsőfokú szakképzettség megszerzését követő szakmai gyakorlati idő az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához egy év.

(2) Szakmai gyakorlati időként az energetikai tanúsítói jogosultsághoz

a)építészeti-műszaki tervezési,

b)felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

c)építésügyi műszaki szakértői,

d)építési műszaki ellenőri,

e)felelős műszaki vezetői,

f)beruházáslebonyolítói,

g)építésügyi és építésfelügyeleti hatósági,

h)az építésüggyel kapcsolatos kutatási, fejlesztési,

i)építésügyi igazgatási

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

 

valamint

 

3. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Képesítési minimum követelmény, vagy az ezzel egyenértékű szakképzettség:

 • okleveles építészmérnök
 • okleveles település mérnök
 • okleveles építőmérnök
 • okleveles közlekedésmérnök
 • okleveles gépészmérnök
 • okleveles villamosmérnök
 • okleveles energetikai mérnök
 • építészmérnök
 • településmérnök
 • építőmérnök
 • közlekedés-építőmérnök
 • vízépítő mérnök
 • közlekedésmérnök
 • gépészmérnök
 • villamosmérnök
 • energetikai mérnök

 

Amennyiben még így sem biztos benne, hogy megfelelő végzettséggel rendelkezik a jogosultsági vizsgán való részvételhez, úgy keresse fel a Budapesti Mérnöki Kamarát.

Induló képzések

Épületenergetikai képzés (25+5 órás)

Összes óraszám: 25+5 óra
Képzési díj: 40.000,-Ft + Áfa
Tanfolyam kezdete: 2024 Ősz

Jelentkezés

 

 

Épületenergetikai tanúsító (45+5 órás)

Összes óraszám: 45+5 óra
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA
Tanfolyam kezdete: 2024 Ősz

Jelentkezés