Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Milyen alapelvekre, módszerekre, és hogyan épülnek fel a foglalkozások?

A kisiskolás kor egyik leglényegesebb specifikuma a nyelvtanulás képessége. Óvódás- illetve még kisiskoláskorban is a gyerekek hangképző képessége nagyon hajlékony és ezért könnyen tudják utánozni az idegen nyelv hangjait és hangkapcsolatait. Helyes minta után a helyes kiejtést és a mondatok helyes intonációját hamar elsajátítják, és igen stabilan rögzítik.

Annak érdekében, hogy ezt a kedvező életkori sajátosságot minél előnyösebben kihasználjuk, a gyermekek számára olyan feltételeket kell teremtenünk, mint az anyanyelv tanulásának feltételei. Erre a korosztályra, csakúgy, mint az óvodás korra alapvetően jellemző a játékos tevékenység, mely jelentős hatást gyakorol a motivációra. Célunk, hogy az idegen nyelvvel a gyermekek úgy találkozzanak, hogy az személyes élményt nyújtson számukra.

A legautentikusabb idegen nyelvi források ebben a korban a gyermekek számára a különböző történetek, mesék, a gyermekversek és dalok. Sok olyan dal, mondóka, és történet van, melynek szövege párbeszédeket is tartalmaz. Ezek jól használhatók szerepjátékokban, melyek jó hangulatot biztosítanak a foglalkozásokon.

Az idegen nyelv elsajátítása kisiskoláskorban hozzájárul ahhoz is, hogy a gyerekekben a tanulási folyamatok, stratégiák megfelelően alakuljanak ki, elősegítve ezáltal magának a tanulás képességének fejlődését. Az idegennyelv-tanulás pozitív hatással van a gyerekek kognitív fejlődésére is, a foglalkozásainkon használt tankönyvcsalád pedig számos olyan elemet tartalmaz, amelyek szisztematikusan és céltudatosan támogatják a gyermekek kognitív stratégiáinak felépítését.

Milyen tananyagot dolgozunk fel és milyen rendszerességgel tartjuk a foglalkozásokat?

Az általunk használt kifejezetten gyermekeknek készült, a szóbeliséget előtérbe helyező tananyagot nyelvoktatással foglalkozó szakemberek, nyelvészek és pszichológusok állították össze, a legfrissebb nyelvelsajátítási és nyelvpszichológiai ismeretek felhasználásával. A foglalkozások keretében a tankönyvsorozat négy kötetének anyagát dolgozzuk fel, az 1-4 osztályban, a tankönyv és a hozzátartozó munkafüzet, illetve a tankönyvsorozathoz készült hanganyag, DVD anyag, képkártyák, és történetkártyák segítségével.

Az óvodások számára külön, saját kiegészítő anyagot is összeállítottunk.

Miért éppen nagycsoportban, illetve kisiskoláskorban kezdjen gyermekünk angolul tanulni?

Több mint másfél évtizedes angol nyelvtanítási tapasztalattal a hátunk mögött pontosan tudjuk, hogy a nyelvtanulás felnőttkorban nehéz, nagyon sok szorgalmat és kitartást igényel; munka, tanulás és család mellett gyakran igen komoly áldozatok árán szakítható rá idő. Felnőtt korban már másképp tanulunk egy idegen nyelvet, mint gyermekkorban, inkább tanuljuk, mint elsajátítjuk. Legtöbbször ez azt jelenti, hogy már nem vagyunk képesek megtanulni egy másik nyelv logikája szerint gondolkodni, hanem inkább lefordítjuk idegen nyelvre azt, amit gondolunk. Kiejtésünk és beszédünk folyékonysága szinte soha nem fogja megközelíteni az anyanyelvi beszélőkét.

Gyermekkorban azonban más a helyzet. Megfelelő módszertan és oktatás mellett a 12-13 év alatti gyermekek még másképp „tanulják” az idegen nyelvet, ők inkább elsajátítják azt. Ez azt jelenti, hogy az idegen nyelv tanulása számukra az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatként zajlik le. Könnyedén illesztik be szókincsükbe a számukra fontos szavakat és szófordulatokat, a nyelvtani szabályokat erőfeszítés nélkül felfogják és pillanatok alatt tudják alkalmazni anélkül, hogy hosszasan kellene magolniuk a szabályokat és a kivételeket. Az így elsajátított szabályrendszert később az újonnan tanult szókincsre is tudják alkalmazni.

A Cambridge Young Learners English Tests elnevezésű vizsgákat 7 és 12 év közötti gyermekek részére fejlesztették ki. A vizsgákat úgy tervezték, hogy a gyerekeknek pozitív tapasztalatot jelentsen és segítse angol nyelvi tanulmányaikat.

A gyerekek vizsgáztatása három szinten történik:

Starters: a gyermekvizsgák legalacsonyabb szintje, melyet 7 éves kortól ajánlunk azoknak a gyermekeknek, akik legalább az első két szemesztert elvégezték a PlayWay Gyermek nyelviskola tanfolyami rendszeréből.

Movers: a gyermekvizsgák következő, második szintje, melyet azoknak a 8 és 11 év közötti gyermekeknek ajánlunk, akik legalább az első négy szemesztert elvégezték a PlayWay Gyermek nyelviskola tanfolyami rendszeréből.

Flyers: a gyermekvizsgák legmagasabb szintje, melyet azoknak a 9 és 12 év közötti gyermekeknek ajánlunk, akik legalább az első hat szemesztert elvégezték a PlayWay Gyermek nyelviskola tanfolyami rendszeréből.

Mindhárom szinten a vizsga három részből áll: írott szöveg értése, hallott szöveg értése, és beszédkészség felmérés. A feladatlapokon színes illusztrációk szerepelnek.

A gyermekvizsgák nem előre meghatározott időpontokban kerülnek megszervezésre, a vizsgaidőpontokat a jelentkezők igénye szerint alakítjuk, a jelentkezésre a vizsga előtt nyolc héttel kerül sor.

A vizsgák helyszíne gyermekük iskolája, ahol Önök minden félév végén a bemutató órákon győződhetnek meg gyermekük fejlődéséről.

Érdeklődés