Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Tanfolyam kezdete: 2015. szeptember 7.

Tanfolyam várható vége: 2015. december közepe

Összes óraszám: 100 óra

Intenzitás: heti 3x2 óra

Tanfolyam díja: 87.000 Ft

Ajánlott tananyag: 

På vei (Szerző: Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald)

Kezdők norvég nyelvkönyve (Szerző: Helen Davies-Kőszegi Dóra )

Teach Yourself Norwegian (Szerző: Alf Sommerfelt (Margaretha Danbolt Simons))

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: nincsenek

Az értékelés rendszere: A képzés végén írásbeli vizsga, feleletválasztó teszt

Megszerezhető minősítés:

Megfelelt: az írásbeli vizsga legalább 60%-os teljesítése

Nem felelt meg: az írásbeli vizsgán 60% alatti teljesítés

Megszerezhető képesítés: a képzés sikeres elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY 

A megengedett hiányzás: a képzési órák 20%-a.

Követelmények, tartalom és a megszerezhető kompetenciák

  • A résztvevő felismeri a már hallott és tisztán kimondott szavakat, kifejezéseket, amelyek magára vagy családjára vonatkoznak.
  • Megérti az ismerős neveket, szavakat és a nagyon egyszerű mondatokat bizonyos tájékoztató feliratokon is.
  • Egyszerű módon képes társalogni. Képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni az alapszükségleteket és a nagyon általános témákat illetően.
  • Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni magát, családját és ismerőseit.
  • Önállóan le tud írni egyszerű mondatokat magáról és környezetéről.
  • A résztvevő megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.
  • Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.
  • Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivalója megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.
  • Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

Kapcsolat:

Patyi Zsanett

06 1 274 4342

Érdeklődés


captcha