Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Engedély szám: E-000284/2014/D037

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2020.06.15

Modul megnevezése: Mediációs és konfliktuskezelési ismeretek

Óraszám: 30 óra

Képzésbe való bekapcsolódás feltételei: nincs becsatlakozási feltétel

Maximum létszám: 40 fő

A képzés célja: A képzés a felnőtt résztvevő általános műveltségének növelését, kompetenciáinak fejlesztését célozza, valamint hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. A képzés megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető.

Szakmai tartalom: A mediáció elmélete, alapfogalmai, típusai, szabályai. Asszertív kommunikációs ismeretek. Az aktív hallgatás, az értő figyelem technikái. Kérdezéstechnikai kompetenciák fejlesztése. Mediációs helyzetgyakorlatok. Empátia és tolerancia készségek fejlesztése. Kommunikációs technikák a mediációban. Pszichológiai alapismeretek és készségek
A mediáció jogi háttere, etikai kódexe. A mediáció lehetséges alkalmazási területei
A konfliktusok keletkezése: - a konfliktushelyzetek és a konfliktusveszélyt jelentő helyzetek felismerése - a megelőzés, a korai elkerülés lehetőségei - az agresszió szerepe a konfliktusban - a konfliktusok dinamikája
- a konfliktushelyzetek jellegzetes típusainak azonosítása
A konfliktusok fajtái: - Konstruktív konfliktus: elősegíti a csoport céljainak elérését, fejlődését, növeli a teljesítményt (elválasztható az egyén és a probléma, felszínre kerülnek a rejtett erők és folyamatok, fejleszti az önreflexiót)
- Destruktív konfliktus: a személyes és a csoportteljesítmény csökkenéséhez vezet (érzelmileg telített helyzet, védekező, blokkoló magatartás, csoportpolarizáló hatás). A konfliktus, mint nyereségforrás. A jó és rossz megoldások (nyertes-vesztes, nyertes-nyertes helyzet), a konfliktusokban rejlő potenciális előnyök . A szervezeten belüli és szervezeten kívüli konfliktusok természete. Hatalmi viszonyok a szervezeten belül. Szakmai és kapcsolati konfliktusok. Tárgyalásos megoldások. A konfliktusok feloldásának eszközei, a konszenzuskeresés szükségessége, lehetősége és eszközei: - a konfliktusok kezelésére kialakított eljárások - felkészülés a konfliktusveszéllyel járó helyzetekre - a konfliktuskezelés ötféle lehetséges módozata. A konfliktusok felfogásai, fokozatai, lefolyásuk. A konfliktusok kezelésére kialakított eljárások, a konfliktusok feloldásának eszközei
A stressz felismerése és kezelése: -  a frusztráció és a düh keletkezése - a stresszforrások kiiktatására használható módszerek. A saját érzelmek, indulatok tudatosítása és kezelése. Asszertivitás a konfliktusok kezelésében. Az optimális stratégiák harmonikus illesztése egyéniségünkhöz. Személyiségjegyek, személyiségelemzési módszerek és technikák

További információk

Telefon:

06-1-274-4342;

06-1-235-0034

Email: bfocus@bfocus.hu

Induló képzések

Feltöltés alatt!

Megértésüket köszönjük!