Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Engedély szám: E-000284/2014/D041

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2020.06.15

Modul megnevezése: Ön-és társ-. protokoll,- tárgyalás-, prezentáció-, álláskeresési ismeretek

Óraszám: 30 óra

Képzésbe való bekapcsolódás feltételei: nincs becsatlakozási feltétel

Maximum létszám: 40 fő

A képzés célja: A képzés a felnőtt résztvevő általános műveltségének növelését, kompetenciáinak fejlesztését célozza, valamint hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. A képzés megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető.

Szakmai tartalom: Ön- és társismereti tapasztalatok. Önismeret, énkép, én-ideál. A társas kapcsolatok jellegzetességei. Az önérvényesítés lehetőségei és határai. A résztvevő személyisége, az önismeret jelentősége a kommunikációban. Önmagunk és mások észlelése. Egyéni célok megismerése, közösségi célok kialakítása. Csapatmunka-hatékonyság,a  csoportdinamika kialakítása. Kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés, bizalom egymás iránt, másfajta gondolkodás. A csapat motivációja, az egyéni és a csoportos motiváció erősítése. A kommunikáció sajátosságai és technikái: hatékony visszajelzés, meghallgatási készségek és kérdezéstechnika (empátiafejlesztés, aktív hallgatás, nyílt és zárt kérdések, kommunikációs gátak). A protokoll ismeretek megszerzésének szükségessége. Az illem, az etikett, a protokoll fogalma és funkciói. Az üzleti, hivatalos, munkahelyi események viselkedési követelményei, szabályai . A tárgyalás fogalma, főbb jellemzői. A tárgyalási helyzet felismerése. Felkészülés a tárgyalásra. A tárgyalás folyamata. Direkt és metakommunikáció (testbeszéd: mimika, gesztikuláció, testtartás, stb.). Kérdezési technikák. Kifogások kezelése. A meghallgatás művészete. Nyerő – nyerő helyzetek kialakítása. Lezárási technikák. Az értékelés. A prezentáció dinamikája és felépítése . A kulcsüzenetek elhelyezése . A hallgatóság bevonása, miért, mivel, mikor és hogyan . Fordulatok az érdeklődés fenntartása érdekében . A problémás helyzetek kezelése . Az álláskeresők álláskeresési szokásainak ismertetése. A munkáltatók alkalmazási és kiválasztási szokásainak ismertetése. A személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása. A meghirdetett állásra jelentkezés technikái. Munkáltató telefonos és személyes megkeresésének módjai. Önéletrajz és motivációs levél. Álláspályázat összeállítása. Felkészülés a munkáltatóval való személyes találkozóra . Várható kérdések az interjún. A vállalkozásalapítás és működtetés lehetőségei és kockázatai. Az üzleti ötlet és üzleti tervezés végiggondolása. A vállalkozásalapítás és működtetés lehetőségei és kockázatai. Marketing és marketing kommunikáció, céltudatos eladás, ügyfélcentrikus vállalkozás. Az üzleti terv

További információk

Telefon:

06-1-274-4342;

06-1-235-0034

Email: bfocus@bfocus.hu

Induló képzések

Feltöltés alatt!

Megértésüket köszönjük!