Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Engedély szám: E-000284/2014/D006

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014. 11.13.

Modul megnevezése:  Gyártási lean, Irodi lean, Menedzsment-,folyamat és statisztikai alapú minőségfejlesztési módszerek, A folyamatfejlesztés humán kihívásai

Óraszám: 80 óra

Képzésbe való bekapcsolódás feltételei: érettségi bizonyítvány

Maximum létszám: 30 fő

A képzés célja: A programban résztvevők aáltalános tudásainak, képességeinek, illetve általános munkavállalói kompetenciák fejlesztése.

Szakmai tartalom: Bevezetés a Lean világába: értékteremtő és nem értékteremtő folyamatok. Veszteségek. A Lean-módszertan kialakulása, céljai, eszközrendszere. Kaisen-renszerek tervezése, bevezetése és fenntartása. Minőségi munkakörnyezet kialakítása a 5S módszer alkalmazásával. Vizuális menedzsment. Az eredmények fenntartása. Típusváltási idők radikális csökkentése a SMED módszer alkalmazásával. Karbantartási stratégiák. Teljeskörű hatékony karbantartás ( TPM ). Az OEE index felépítése és alkalmazási lehetőségei. Minimális köztes készlettel történő gyártás. Gyártószigetek tervezése és bevezetése. Hatékony anyagutántöltési rendszerek kialakítása: húzórendszerek, kan-ban, Just In Time, értékáram elemzés módszerének bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Veszteségek az irodában. A gyártási környezetben megismert Lean alapelvek irodai környzetben történő alkalmazása. Az 5S módszer alkalmazási lehetőségei az irodai környezetben. 5S audit az irodában. Szimulációs gyakorlat: többlépcsős adminisztratív folyamat elemzése és fejlesztése. Irodai folyamatok fejlesztésének eszközei: pareto-elemzés, halszálka-elemzés, spagetti-diagram, 5Miért, hatás-gyakoriság elemzés. Folyamattérképezési technikák. Információ feldolgozási alapelvek. Folyamat, folyamatképesség, kihozatal fogalmak értelmezése irodai környezetben. Adminisztratív folyamatok értékáram térképének elkészítése. A minőségmenedzsment alapjai. A minőség fogalma, a minőség költsége. Minőség-ellenőrzés: a céhektől a Taylor-modellekig. Minőségszabályozás, statisztikai alapú minőségkezelés, megbízhatósági számítások a soros és párhuzamos modellek alapján. Minőségbiztosítás: ISO-szabvány, ISO/TS16949 szabvány alapelvei. TQM: teljeskörű minőségmenedzsment. A japán, az amerikai és az európai minőségszemlélet. A Lean és a Six Sigma szerepe a modern minőségmenedzsmentben. A minőségtervezés alapelvei. Bevezetés a statisztikai alapú minőségszabályozásba. A Six Sigma filozófia és projektmenedzsment, DMAIC Gauss- görbe, statisztikai alapfogalmak. Grafikai elemzések, normalitás vizsgálat és leíró statisztika. Mérések és folyamatjellemzők. Folyamattérképezés és értékáram elemzés. SIPOC, ok-okozat mátrix, halszálka-elemzés, 5 Miért módszer. Mérőrendszer-elemzés ( MSA ) attríbutív és változó adatokra. Képességvizsgálatok, százalék, PPM, DPU, DPMU, Z-transzformáció, CP, Cpk, Pp, Ppk, sigma-szint. Megbízhatósági tartomány. Adatgyűjtés és kiértékelése. A hipotézis-vizsgálat elmélete, döntési hibák. Adatgyűjtési terv. Korrelációs-elemzés, T-teszt, F-teszt, HKI-négyzetteszt, arányszámok összehasonlítása, grafikai elemzése. Mintavételezés, adatgyűjtési hibák, megfelelő mintanagyság meghatározása - a Statisztikai folyamatszabályozás. Ellenőrző kártyák használata, megfelelő ellenőrző kártya kiválasztása. Folyamatriasztások. Multi-vari elemzés. Bevezetés a kísérlettervezésbe. Folyamattervezés a hibák minimalizálása érdekében. A nulla hiba filozófia. TQM a gyakorlatban. SIx sigma a vállalati kultúra részeként. A változás szükségessége. A változások hatása a vállalat és a munkavállalók életére. Változáskezelés. Paradigmák, paradigma váltás. A folyamatfejlesztés- mint változás - hatásai a vállalat és a munkavállalók életére. Vezetői készségek mérése és fejlesztése. Motivációs eszközök a vezetők kezében. Csapatmunka, bevonás és meggyőzés. Ellenállás és kifogáskezelés. Az elért eredmények fenntartásával kapcsolatos kihívások kezelése és hatákony megoldása. 

További információk

Telefon:

06-1-274-4342;

06-1-235-0034

Email: bfocus@bfocus.hu

Induló képzések

Feltöltés alatt!

Megértésüket köszönjük!