Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Amit a nyelvvizsgákról tudni érdemes

Általános tapasztalat, hogy a nyelvvizsga sikerességét nagymértékben befolyásolja, hogy a vizsgázó mennyire ismeri, ismeri-e egyáltalán a feladattípusokat. A feladattípusok gyakorlása, begyakorlása 30-40 százalékban hozzájárul a sikeres nyelvvizsgához.

A legfontosabbak:

-minden feladatot nagyon figyelmesen olvass el!

-írj olvashatóan, „egyértelműen”, az „a” betű ne „o” legyen, stb!

-levél, tömörítés, fordítás esetén az íráskép legyen tiszta, rendezett, átlátható, megkomponált. A létrehozott szöveg legyen teljes, kerek egész. Legyen eleje, közepe, vége. Gyakori instrukció, hogy a levél vagy tömörítés 120-140, 150-200 szó terjedelmű legyen. Ez is egyfajta készség. Eleinte, amíg ezt nem gyakoroltad be, érdemes minden szót beszámoznod, a sorok és a bekezdések végére összesíteni, hogy tudd, hány szót írtál már. Ezt hamar be lehet gyakorolni, egy idő után már meg sem kell számolnod, mert szinte már ránézésre tudni fogod, hogy mennyit írtál. Hidd el, ezzel a javító tanár is így van. Ha többet vagy kevesebbet írtál a megadott szószámnál, terjedelemnél, azért pontlevonás jár.

Fordítás

Akár idegen nyelvről magyarra, akár magyarról idegen nyelvre kell szöveget fordítanod, nem árt, ha jártas és gyakorlott vagy a szótárkezelésben, használatban. Ismerd a szótárakban használt jelek, rövidítések jelentését. Középfokú nyelvvizsgára elég, ha középszótárt viszel magaddal.

Tömörítés

Sokan sokféleképpen értelmezik ezt a feladatot. Csak alá kell húzni a lényeget és azt lefordítani – gondolja sok nyelvvizsgázó. A tömörítésnél ennél azért többről van szó. Természetesen segítségünkre lehet, ha aláhúzzuk a lényeget, vagy kulcsszavakat keresünk. Van, aki vázlatot ír magának, vagy ágrajzot készít, vagy minden bekezdésre kérdést tesz fel. Fontos, hogy elkülönítsük a lényeges és a tartalmi összefoglalás szempontjából „lényegtelen” információkat. (Tehát nem biztos, hogy minden név, titulus, számadat, vélemény fontos.) Aki gyakorlott újságolvasó, az tudhatja, hogy az újságcikkekben gyakran bukkan fel ugyanaz az információ kicsit kibővítve, más szemszögből megközelítve. Itt gondolhatunk azokra a módszerekre is, amelyek az olvasott szöveg feldolgozását, megértését segítik. A végeredmény a lényeg: szakkifejezéseket használva a saját szavaimmal megfogalmazva kell a szöveg lényegét visszaadni, ami egyben tartalmi rövidítést is jelent.

Levélírás

Nagyon fontos, hogy figyelmesen olvasd el az instrukciót. A feladat mindig pontosan megadja a Te „személyi adataidat”, azaz Ön Kiss Rozália/Róbert beszerzési menedzser a POMPOM Kft-nél dolgozik, melynek címe: 1118. Bp. Tulipán u.6. Soha ne írd oda a saját neved, lakcímed, mert ezzel automatikusan kizárod magad a vizsgából. Ha ráírnád a saját neved, lakcímed, az visszaélésre adhatna okot.

Üzleti levél írásakor be kell tartanod az üzleti levél formai követelményeit. Tehát az is a feladatmegoldás része és pontozzák is, hogy tudod, hova kell írni a feladót, a címzettet, a dátumot, a tárgyat, a hivatkozást. Mindemellett ismered a különböző műfajú üzleti levelek (ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, reklamáció stb.) logikai felépítését, szakszókincsét, a levélíráskor használt fordulatokat. Ezeket tulajdonképpen tekinthetjük a levelek állandó nyelvi elemeinek, melyek megtanulhatóak. A változó elemeket pedig maga a feladat instrukciója adja: rendeljen 1000 db számítógépet. Szállítási határidő hat hét. Fizetés az áru kézhezvételekor.

Nyelvtani-grammatikai teszt

Nem árt, ha egy üzleti kontextusba helyezett nyelvtani gyakorló könyvön (igeidők, passzív, feltételes mód, stb.) elejétől a végéig átrágod magad.

Szóképzés: érdemes az egy adott szóból képezhető létező összes értelmes szót együtt megtanulni és mindegyiket mondatba illesztve is megtanulni. Itt már rá lehet térni a mondattani elemzésre, szófajokra és ismérveikre, kérdőszavaikra. Itt nyugodtan feleleveníthetjük a magyar nyelvtan órán tanultakat is.

Nyelvtani szerkezetek, mondatok transzformációja: igeidőt, számot, személyt is meg kell tartani a mondat átalakítása során. Gyakori hiba az igeidők, segédigék tévesztése! Érdemes a különböző nyelvtani problémákat egymástól elkülönítve tanulni, pl: aktív-passzív átalakítás egy csokorban; egyenes beszéd-függő beszéd; stb., amíg be nem gyakoroltuk.

A lyukas szövegek kiegészítésekor elengedhetetlenek a mondattani, szintaktikai ismeretek. Elolvassuk a szöveget, aztán mondatról mondatra haladva mondattani elemzést végzünk: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Miután megtudtuk milyen mondatrész hiányzik a mondatból, megállapítjuk, milyen szófajt képvisel. Igei vonzatokat, prepozíciókat gyakran kell lyukas szövegekbe beírni.

Olvasásértés

Az olvasásértést mérő szövegeknél nem használhatsz szótárat! Ha vannak szavak, kifejezések, melyeket esetleg nem értesz, akkor se ess pánikba! A szöveg olyan, mint egy finom háló: tele van utalásokkal, kohéziós elemekkel. Figyelmesen olvasd el a szöveget és a hozzá kapcsolódó feladatokat! A feladat megoldásakor mindig lapozz inkább vissza és pontosan keresd meg az odaillő szövegrészt, tehát ne emlékezetből válaszolj.

Hallásértés

A nyelvvizsgaközpontok piacra szokták dobni a korábbi vizsgákon már felhasznált szövegeiket CD-n vagy kazettán a feladatlapokkal együtt. Ezeket érdemes meghallgatni, áttanulmányozni. Ezekből megismerheted a hallásértést mérő típusfeladatokat. Valamint megtudhatod, milyen forrásokból rögzítik a beszélgetéseket, interjúkat, stb. Pl. BBC Radio Four, stb. Ha ezeket a szövegeket túl nehéznek találod, akkor először próbálkozz az általad előirányzott szintű pl. középfokú szakmai nyelvkönyvek hanganyagaival és a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal. Nagyon tanulságos lehet, ha a meghallgatott szöveg lejegyzett változatát is elolvasod. Ezeket általában a tankönyvek függelékében megtalálhatod.

Aktuális tanfolyamok

Zöld út

Kezdés:

2024 Tavasza

Ár: 75.000 Ft

Részletek

LCCI

Kezdés:

2024 Tavasza


Ár: 75.000 Ft

Részletek

OECONOM

Kezdés: csoportlétszám függő
Ár: 75.000 Ft

Részletek

BGE egynyelvű gazdasági

Kezdés:

2024 Tavasza


Ár: 75.000 Ft

Részletek

BGF idegenforgalmi

Kezdés: csoportlétszám függő
Ár: 75.000 Ft

Részletek

BME gazdasági

Kezdés: csoportlétszám függő
Ár: 75.000 Ft

Részletek

Szaknyelvi alapozó + Zöld út

Kezdés: 2024 Tavasza


Ár: 75.000 Ft

Részletek

Érvek mellettünk

EREDMÉNYESSÉG:

A kizárólag nyelvvizsga felkészítőn résztvettek 79%-a, az alapozó kurzuson előzetesen résztvett hallgatók 92 %-a tett sikeres nyelvvizsgát.

FILOZÓFIÁNK:

Nyelvvizsga felkészítő kurzusok esetében a diák elsősorban a sikeres nyelvvizsgát szeretné zsebében tudni, ezért minden tekintetben a típusfeladatokra koncentrálunk.

TANFOLYAM HELYSZÍNE:

A belváros szívében vagyunk.

CSOPORTBA SOROLÁS:

A csoportbesorolás (ingyenes) szintfelmérő alapján történik, amely eredményeképp hasonló szintű hallgatók kerülnek egy csoportba, hiszen szinten belül is különbségek vannak!

SZINTFELMÉRÉS:

Online, ingyen! Amennyiben nem éri el a küszöbszintet, üzleti alapozó kurzust ajánlunk..