Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Egy ország gazdasági fejlődésében fontos szerepet játszik a vállalkozások humán erőforrásainak minősége. A folyamatos szakmai fejlődés, illetve a személyes tudásbázis gyarapítása mára fontossá vált mind a szervezetek életében, mind a munkaerőpiacon.

A Business Focus Kft. célkitűzése, hogy tudásunkkal, tapasztalatainkkal és kreativitásunkkal hozzájáruljunk partner cégeink fejlődéséhez. Tevékenységünk elősegíti a belső erőforrások, kompetenciák tudatosítását és annak fejlesztését az egyén, valamint a csoport és szervezet szintjén. A képzéseket - a képzési programjainknak megfelelően - az előzetes tudás felmérést követően indítjuk el, majd a képzés befejezése után a résztvevőket értékeljük egyénre vagy csoportra lebontva, figyelembe véve a továbbfejlődés lehetőségeit. Programjaink lebonyolításában szakirányú képesítéssel és több éves tapasztalattal rendelkező oktatóink, trénereink vannak segítségünkre, ezáltal is biztosítva Önnek és munkatársainak, hogy szakértelmükkel közvetítsék mindazon kompetenciákat, melyek elsajátítása közös cél.

Értékesítés

Személyes értékesítés

Olyan, az értékesítésben dolgozó munkatársaknak ajánljuk, akik nap, mint nap találkoznak új és már meglévő ügyfeleikkel és nincs nekik idejük arra, hogy hosszasan győzködjék őket, hanem praktikus és gyors megoldásokat szeretnének a minél nagyobb sikerességet szem előtt tartva. Programunkat az elvárások tekintetében a kezdő értékesítők szakmai felkészítésétől kezdve egészen a több éve, évtizede a szakmában lévő vérprofi kollégák munkáját támogató képzésig tudjuk biztosítani.

Telefonos értékesítés – „meleghívás”

A telefonos értékesítési terület számos, speciális kihívással rendelkezik – ilyen például, hogy a telefonos értékesítő csupán a hangjára van utalva… Vagy mégsem? Jelen tréningünk kifejezetten olyan céllal és tematikával készült, amikor cél-ügyfeleknek már volt/van korábbi tapasztalata az adott vállalattal és innen kiindulva kell eljutni a sikeres üzletig.

Telefonos értékesítés – „hideghívás”

„Na, ez aztán az igazi hardcore!” – szokták gondolni még gyakran azok is, akik évek óta foglalkoznak az értékesítéssel. Miért is? Mert: ismeretlen ügyfelet kell felhívni, akiről semmiféle információval nem rendelkezünk, sőt gyakran még a saját magunk által kreált prekoncepciók is akadályokat jelenthetnek. Lehet ezt egyáltalán sikeresen elvégezni? Ha a válasz nem igen lenne, akkor még mindig az őskorban tengődnénk. A kérdés csupán az, hogy hogyan? Tréningünk erre ad praktikus, egyszerű és azonnal alkalmazható módszereket. Eredményességünk titka egyszerű: mi először az embert nézzük és csak utána – a hozzá leginkább illő – technikát.

Kereszt-értékesítés, X-sell

A X-sell az értékesítés egy speciális műfaja. Rengeteg vállalat küzd azzal, hogy megszerzett egy vevőt, ügyfelet, aki gyakran csak egy-két terméket/szolgáltatást vesz igénybe a portfólióból, pedig lehet, hogy több is érdekelné. Programunk arra kínál eredményes és gyakorlatorientált megoldást, hogy hogyan lehet az ilyen ügyfeleket aktivizálni. Három fő pillérre építünk: időzítés, haszon, komfort.

Progresszív kérdezés-technika

Ez a tréning egy sűrített esszencia és még több azon megrendelőink számára, akik már detektálták, hogy saját értékesítési folyamatukban a legnagyobb gát a gyakran feltett, de eredménytelen, vagy célt tévesztett értékesítői sablon-kérdések. A program egyik kiemelkedően fontos célja, hogy ezen a területen, gyakorlati és elméleti ismeretek segítségével, a lehető legmagasabb szintre fejlessze a résztvevők kompetenciáit. A képzés fókuszában egy progresszív kérdezés-technikai módszer áll, amelynek segítségével nemcsak új megvilágításban próbálják ki a kérdezésben rejlő lehetőségeket, hanem eközben – önmagukat is jobban megismerve – azt saját kommunikációjukba is involválják, ezáltal még eredményesebben tudják elérni kitűzött céljaikat.

Ügyfélszolgálat, mint az értékesítés előszobája

Számos vállalatnál még ma is teljesen külön, semmilyen körülmények között össze nem mosható módon kezelik az ügyfél-, vevőszolgálatot és az értékesítési területet. Ennek több oka is lehet, de egy dolog tény: ahol teljesen el van vágva egymástól a két terület, ott kimutathatóan több az ügyfelektől érkező reklamáció és ezek nem mindig professzionális módon történő kezelése. Programunk nem is annyira ennek a helyzetnek a megváltoztatását tűzte ki célul, hanem egy szemléletmód váltást, amelynek célja, hogy az ügyfélszolgálatosok és az értékesítők hatékonyabban tudják kezelni a kialakult helyzeteket.

Az érem másik oldala – kinnlevőség- és követelés-kezelés

Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy az értékesítési témakör alatt található a „behajtási” tréning, pedig manapság – sajnos egyre gyakrabban – ez is része lehet az értékesítési folyamatnak. A program során olyan tudásbázisra tesznek szert a résztvevők, amelynek köszönhetően hatékonyabban tudják érvényesíteni saját, illetve a munkáltatójuk érdekeit egy adott behajtási folyamatban. További fontos szempont, hogy megtanulják helyesen és eredményesen kezelni az agresszív ügyfélreakciókat, valamint olyan ügyfél-tipológiai modellt sajátítsanak el, melynek segítségével a kintlévőség-kezelési hatékonyságuk növekszik, illetve sokkal céltudatosabban tudják ezt a feladatot megvalósítani.

Vezetői képzések

LEAN menedzsment

Hatékonyságnövelés és a veszteségcsökkentés módszereinek megismertetése a résztvevőkkel, valamint ezek teljes körű megvalósítása a vállalatnál. A képzésen végzett résztvevők ezeket a metódusokat saját vállalatuknál tudják alkalmazni a gyártás és a logisztika területén.

Motiváció – ösztönzés anyagi eszközök nélkül

A legtöbben azt hisszük, hogy mind önmagunk, mind pedig mások motiválására a legjobb eszköz valamilyen kívülről jövő jutalom, például a pénz. Ez a „jutalmazás-büntetés” elmélete. A legmodernebb kutatások alapján ez erősen megkérdőjelezhető, ugyanis a kimagasló teljesítmény és megelégedettség titka – mind a munkában, az iskolában, mind pedig a magánéletben – az a mélyen gyökerező emberi szükséglet, hogy mi irányítsuk a saját életünket, új dolgokat tanuljunk és alkossunk, és jobbá tegyünk saját életünket és a világunkat. Programunk egy forradalmian új szemlélet- és gyakorlati megvalósítási módot tár a résztvevők elé, hogy miképpen lehet pénz nélkül motiválni, sőt, még attraktívabb eredményeket felmutatni.

Vezetői kommunikáció

A tréning célja a vezetői munkához és szerephez kapcsolódó kommunikációs készség fejlesztése, a kommunikáció, mint eszköz felismerése, és tudatosabb, hatékonyabb használata. A program gyakorlati módon járja körbe a vezetői kommunikáció területeit. A résztvevők felismerik az egyes feladatokhoz tartozó kommunikációs elvárásokat, technikákat, és ezek egymásba fonódó összefüggéseit. A tréning egyéni fejlődési lehetőséget nyújt, miközben erősíti a vezetői szerepek és funkciók magabiztos megélését.

Helyzetfüggő vezetés

A vezetők sikerességének és eredményességének alapja a tudatos erőfeszítés, a változó helyzetekhez való alkalmazkodási képességek mozgósítása. A vezető tartja kezében a csapat eredményességének a kulcsát abban a tekintetben, hogy mennyire képes az adott helyzet diagnosztizálására és milyen módon tudja ehhez alakítani a viselkedését. A hatékony vezetés alapja a különböző helyzetekhez igazodó, a beosztottak képességeinek megfelelő irányítási mód alkalmazása. Ebben a szemléletmódban és számtalan gyakorlaton és saját példán keresztül fejlesztjük résztvevőinket.

Enneagram alapú vezetés

Az Enneagram az emberiség régi tudáskincséből származó pszichológia-alapú emberismereti és világnézeti rendszer. Az Amerikai Egyesült Államokban a 60-as, 70-es években pszichológusok elemezték ezt a rendszert. Arra jutottak, hogy az Enneagram emberismerettel foglalkozó tézisei minden eddiginél plasztikusabban írják le az emberi magatartás mozgatórugóit, ugyanakkor a karakter – és nem személyiség – leírások egybeesnek más pszichológiai kutatások eredményeivel és korrelál minden más jelenleg ismert és elfogadott tipológiával. Az Enneagram kilenc olyan alap-viselkedési mintát és emberi értékrendet ír le, amelyek ismeretében feltárulnak azok az életvezetési stratégiák, amelyek valamelyike mindegyikünket jellemez.

Az Enneagrammal kapcsolatos pszichológiai kutatások feltárták a különböző karakterű emberek erősségeit és gyengéit. A hidegháború éveitől napjainkig a politikai életben és a titkosszolgálati munkában alkalmazza például a CIA, az MI5, vagy éppen a Moszad. Az Enneagram annyira jól modellezi a várható emberi reakciókat, hogy nélkülözhetetlen lett a kulcsemberek kiválasztásában (pl. az űrkutatásban, a hadászatban, bizalmi állami pozíciók esetében, a filmiparban vagy az üzleti életben). Napjainkban az Egyesült Államokban több olyan tanácsadó cég működik, amely sikeresen oktatja az Enneagram módszerét az üzleti élet számos területén:

  • vezetői tanácsadás
  • kiválasztás
  • motiváció
  • ügyfélkezelés
  • értékesítés
  • tárgyalástechnika

A tréningen részt vevők az üzleti életben különösen profitálnak belőle. Főleg azok a munkatársak, akik nap mint nap eladási helyzetben vannak különböző karakterű emberekkel és/vagy vezetői képességek kialakítása vagy tovább fejlesztése a feladatuk. A tréning olyan szakismeretet biztosít, amely rövid időn belül garantáltan megtérülő befektetéssé teszi a programot.

Válság-kommunikáció és média

„A válságkommunikáció az a folyamat, amelynek keretében a működési zavar leküzdését szolgáló hírek, üzenetek, információk, vagyis „kommünikék” továbbítása történik.” Azaz gyors, hiteles információk átadása, amelyek az adott válsággal, illetve annak kezelésével kapcsolatban keletkeztek. A válságkezelés és a válságkommunikáció tehát két szorosan összetartozó dolog. A kettő együtt jelenti a szervezet viselkedését az adott helyzetben. Programunk célja egyrészről az, hogy az adott szervezeten belüli válságot professzionális módszerekkel kezeljék, elkerülve ezáltal a begyűrűző pánik-helyzetet. A másik fontos cél, hogy eredményes eszköztárat adjunk a résztvevők kezébe, ha abba a helyzetbe kerülnének, hogy krízis helyzetben nekik kellene képviselniük vállalatukat a médiában.

Projekt-menedzsment

Projekt menedzser = a hatalom nélküli vezető. A projektvezető küldetésének nehézsége abból áll, hogy egy vagy több fontos, határidős feladat elvégzésére nincs saját beosztott munkatársa, hanem a vállalat különböző területein dolgozó szakértőiből kell egy csapatot létrehozni, akik felett nincs semmilyen „főnöki” hatalma, csak kérhet és nem követelhet, és tiszteletben kell tartania, hogy a munkatársaknak is az adott projekten kívül számos fontos és sürgős feladatuk van. Tréningünk abban nyújt megoldást, hogy ilyen helyzetben milyen eszközökkel és technikákkal lehet eredményes és pontos munkát elvégezni úgy, hogy minden érintett örömét lelje benne és lássa értelmét, hasznosságát.

Készségfejlesztő programok

Prezentációs technikák

A vállalat hírnevének öregbítése, kisebb-nagyobb létszámú hallgatóság előtt tartott prezentációk és a vállalat képviselete bármely munkatárs számára feladattá válhat, ennek megfelelően a kurzus tematikájának súlypontja az előadói képességek fejlesztése. A szimulált előadás-technikai gyakorlatok során a résztvevők megismerhetik a cég- és termékbemutatás, a meggyőzés, a vállalati imázs alakításának, valamint a kellemetlen helyzetek kezelésének mesterfogásait. A tanfolyam ereje többek között abban rejlik, hogy a frissen tanult ismeretek hatását a résztvevők multimédia eszközök és audiovizuális szoba segítségével azonnal felmérhetik. A csoportlégkör megfelelő alapot biztosít a munkatársak egymást segítő fejlődéséhez.

Tárgyalástechnika

A két vagy több ember között folytatott tárgyalások célja mindig az, hogy az elkövetkezőkben valami másként legyen, mint ahogy pillanatnyilag van. A tárgyalástechnika tréning képessé teszi a résztvevőket arra, hogy egészen meglepő eszköztárat felvonultatva tudja tárgyalásait lényegesen eredményesebbé tenni. Ajánljuk mindenkinek, aki gyakran, vagy fontos ügyekben tárgyal. Aki hatékonyan képes nézeteit kifejteni, álláspontját megvédeni, jó megállapodásokat megkötni, az mind az életben, mind munkahelyén versenyelőnyre tesz szert. A tárgyalástechnika tréning során a résztvevők megismerik a tárgyalások dinamikáját, fejlesztik a kedvezőbb tárgyalási pozíció eléréséhez szükséges kommunikációs és interperszonális készségeit, integrálják a sikeres tárgyalások módszertanát és eszköztárát, tudatosan alkalmazzák a tárgyalásvezetési technikákat, képesek lesznek tervezni tárgyalásaikat, és stratégiájukat megvalósítani.

Professzionális befolyásolás NLP alapon

Sokan, akár vezetők, akár értékesítők, vagy az utca embere is sokszor szeretnék, azt, ha a partnerüket néha jobban tudnák befolyásolni céljaik elérésében. Ebben segít a neuro-lingvisztikus programozás (NLP), amely tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere. Az NLP a nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozva a kiválóság struktúráját igyekszik megfejteni, ezzel megismételhetővé és elsajátíthatóvá tenni az egyes ember számára. Az így elsajátított tudás azután alkalmazható az élet bármely területén, ahol a hatékony kommunikáció, mint releváns szempont megjelenik. Fontos kiemelni, hogy ez óriási felelősség, éppen ezért programunk megvalósításakor különös körültekintéssel járunk el!

Stresszkezelés

A vezetőket és a beosztottakat nap, mint nap komoly stressz éri, amely hosszabb távon nemcsak pszichés terhet, hanem fiziológiai elváltozásokat, veszélyes kifejletű folyamatokat is okozhat. Csökkentése tehát fontos tényezője az egyéni életvitelnek. A Stressz-kezelő képzés célja, hogy a tréning résztvevői elsajátítsák belső energiaforrásaik mozgósításának módszereit, megtanulják, hogyan irányíthatják gondolataikat úgy, hogy minél kisebb legyen a stressz negatív hatása a szervezetükre. A csoport tagjai felkészítést kapnak arra, hogyan legyenek eredményesek az élet minden területén, összhangban a környezetükkel, az előttük álló feladatokkal és elvárásokkal.

Időgazdálkodás

A program segítséget nyújt rohanó világunk megnövekedett és felgyorsult információ áramlásából adódó stressz kezeléséhez. A program során megismerik az időgazdálkodás korszerű módszereit, felismerik az önszervezésben rejlő lehetőségeket, konkrét módszereket tanulnak saját feladataik rangsorolásához és elkészítik egyéni időtervüket.

Konfliktus-kezelés

Meggyőződésünk, hogy a konfliktusok elkerülhetetlen velejárói életünknek. Önmagukban szemlélve nehéz felbélyegezni őket a jó vagy rossz jelzővel. Érdemesebb mindig az elért eredmény oldaláról vizsgálni az eseteket. A program célja, hogy képessé tegye a résztvevőket a konfliktusok sikeres kezelésére akár munkatársaikkal, akár az ügyfelekkel történő együttműködés során.

TTT – Train The Trainer

Programunkat olyan belső tréningeket tartó munkatársaknak fejlesztettük ki, akik szeretnének színes, élvezetes és professzionális oktatási programokat tartani. A képzés során különböző moderációs technikákat, csoport-dinamikai jellemzőket és azok kezelését, valamint számos egyéb, a tréneri munkához szükséges technikát sajátítanak el.

Ajánlatkérés